INTEGRASIKAN KECENDERUNGAN ANAK DENGAN AKTIVITI MEMBACA

Posted: April 6, 2010 in Uncategorized

Setiap kanak-kanak yang dilahirkan mempunyai kualiti dan sifat-sifat tersendiri. Biarpun begitu, ibu bapa masih boleh mempengaruhi kualiti dan sifat-sifat anak-anaknya ke arah input yang diingini mereka.

Sekiranya ibu bapa menginginkan anak-anak mereka menjadi seorang pelukis, tentunya sifat-sifat pelukis akan digarap. Begitu juga sekiranya mereka menginginkan anak-anaknya menjadi seorang pemuzik, sudah tentu anak-anak itu akan sentiasa dihiburkan dengan muzik, malah menghantar mereka ke kelas-kelas muzik.

Cuma, terlalu sedikit pula ibu bapa mengintegrasikan minat anak-anak mereka itu dengan budaya membaca. Seolah-olah bidang lukisan dan muzik, misalnya, tidak ada kaitan secara langsung dengan budaya membaca.

Seharusnya setiap bidang yang bakal diceburi oleh kanak-kanak perlulah diintegrasikan dengan ilmu. Ilmu pula boleh didapati daripada pelbagai sumber, dan sudah tentu salah satu sumber yang paling murah dan mudah ialah menerusi pembacaan.

Misalnya, untuk mempelajari muzik, sebagai contoh piano, antara sumber ilmu ialah daripada guru piano itu sendiri. Namun begitu, untuk menjadi seorang pemuzik yang profesional, bukanlah sekadar kemahiran bermain piano itu patut menjadi tanda arasnya. Malah, seseorang pemuzik perlu mendalami ilmu piano itu dari pelbagai perspektif, termasuklah sejarah, falsafah, matematik dan sebagainya.

Buku mampu menyediakan ilmu-ilmu ini. Guru dan ibu bapa perlulah membantu perkembangan minat kanak-kanak menerusi kemahiran dan pembacaan. Buku dan majalah berkaitan yang berkualiti perlulah sentiasa disediakan.

Buku dan majalah perlu dipilih, bersesuaian dengan bidang dan minat anak-anak. Ibu bapa perlulah mampu mengenal pasti kecenderungan anak-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s